humanit-se/wordpress-sv

WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet.

v5.0 2018-12-06 20:17

WordPress (Svenska)

WordPress, Git-ified. Med Composer. På Svenska!
Synkad mot https://sv.wordpress.org/releases/

Installera

Med Composer

composer require humanit-se/wordpress-sv

Med Git

git clone git@github.com:humanit-se/wordpress-sv.git

Med Composer/Installer

Eftersom vi lagt in stöd för composer/installers samt composer-installers-extender så kan man via Composer installera WordPress direkt till en specifik mapp.

composer.json exempel:

{
  "require": {
    "humanit-se/wordpress-sv": "*"
  },
  "extra": {
    "installer-types": ["wordpress-core"],
    "installer-paths": {
      "wordpress": ["humanit-se/wordpress-sv"]
    }
  }
}

Tack

Ha det najs! 😉
/Human-IT crew